10-11. júla sme opäť na dvojdňovej akcií v Šútove. Pokračuje sa v kopaní nového bezpečnejšieho vchodu do Udavačky. Popri tom sa konali aj dve akcie do Ľudmili. Jedna zameraná na fotenie, druhá na hľadanie zabudnutej lampy :) V kopaní nového vchodu do jaskyne Udavačky stále nič. Už sa pochybuje či sa vlastne prekope. Ale nič sa nedá robiť. Pokračujeme na ďalšej akcií. Podarilo sa nám stretnúť Jána Kleskeňa. Bývalého člena OS Veľká Fatra, ktorý má veľkú zásluhu na objave nových priestorov v jaskyni Suchá č.1. &&&&týmto sa stal čestným členom OS Veľká Fatra a dúfame že ho uvidíme na najbližších akciách vo Veľkej ale aj Malej Fatre.

Fotky z akcie:

https://aragonit.webovastranka.sk/forum/1934/5613_Akcia_na_jazere_10_až_11._júla_2010