26.03.2011 jaskyne Došná č.4. D-7 a D-8 + povrchový prieskum Suchej

30.03.2011 17:14