Poďakovanie Petrovi Mrázikovi

10.02.2010 12:14

Významnou osobnosťou oblastnej skupiny č.23 Martin je bývalý člen - tajomník Ing. Peter Mrázik. Svojou objaviteľskou, dokumentačnou a publicistickou činnosťou výrazne prispel k rozvoju oblastnej skupiny Martin. Taktiež sa výrazne podieľal na formovaní mladých jaskyniarov, záujemcov - čakateľov, budúcich členov Oblastnej Skupiny.

Medzinárodná akcia Strážov - Fatra 2009

10.02.2010 12:11

     Po predchádzajúcich konzultáciách sa v dňoch  27.7.2009 až 2.8.2009 uskutočnila spoločná akcia jaskyniarov z oblastnej skupiny 23-Veľká Fatra, speleoklubu Strážovské vrchy a ČSS ZO-22 Devon z Moravského krasu. Moraváci prišli v zostave: Petr Barák, Sandra Kejíková, Jindřich Dvořáček, Marika Čtvrtníčková, Mojmír Petrásek, Tomáš Jakubec a Jiří Strouhal.

     Celá akcia bola rozdelená na dve etapy. Prvú v dňoch 27.7 až 29.7.2009 zabezpečovali kolegovia zo speleoklubu Strážovské vrchy, druhú časť v dňoch 30.7. až 2.8.2009 sme zabezpečovali my z Veľkej Fatry. Chlapci zo Strážova zrejme vydajú svoju správu o akcii na svojich stránkach.

     Ubytovanie vo Veľkej Fatre bolo zabezpečené v campingu Blatnica.

Vo štvrtok 30.7.2009 sme sa spoločne vybrali do masívu Tlstej. Navštívili sme jaskyne Mažarná, Biela, Horná a Dolná Stĺpová, Jelenia a Izabely Textorisovej. Odborný výklad v priebehu celého dňa pre všetkých zúčastnených podal  Mgr. Andrej Bendík.

Po návrate z akcie sme strávili pár príjemných chvíľ pri rybníku v Ďanovej.

V piatok 31.7.2009 sme po počiatočných problémoch okolo vykradnutej chatky spoločne navštívili sprístupnenú Harmaneckú jaskyňu . Po ceste naspäť bola zastávka v kúpeľnom meste Turčianske Teplice. Podvečer sme strávili relaxom pri rybníku v Ďanovej.

V sobotu 1.8.2009 bol speleologický program venovaný návšteve a podrobnej prehliadke jaskyne Suchá I vo Veľkej Fatre, včítane jej všetkých zákutí, kam sa normálne nechodí. Kolegovia z Devonu prejavili neskrývaný obdiv nad krásami tejto jaskyne.

Večerné hodiny boli strávené spoločným posedením.V nedeľu už ostalo len pobaliť veci a akciu ukončiť.

       Táto akcia nadviazala na dva predošlé ročníky návštevy moravských jaskyniarov u nás vo Veľkej Fatre. Poďakovanie za spoluprácu pri organizácii tohoročnej akcie patrí Milanovi Brandejskému, Andrejovi Bendíkovi,  Janovi Vacekovi a Ferovi Vacekovi s rodinou, Ivanovi Mažárimu a tiež Ľubovi Ballovi a Janovi Šparcovi.

 

Vedúci skupiny OS Veľká Fatra Milan Brandejský