Kontakt:

Prededa OS Veľká Fatra: Ján Vacek

štvrť Čajkvského 4/14, 036 01 Martin

Tel. 0904 875 946

E-mai: janova246@gmail.com

Tajomník OS Veľká Fatra: František Vacek

Aurela Stodolu 52, 036 01 Martin

Tel. 0902 592 453

E-mail: feva.ferovacek@gmail.com

Administrátor stránky: František Vacek ml.

Tel. 0907 450 315

E-mail: vacek.frantisek@gmail.com

             osvelkafatra@centrum.sk