Informácie o nás

 

Oblastná jaskyniarska skupina Veľká Fatra je skupina záujemcov nielen o kras a speleológiu ale aj turistiku a lezenie. Skupina pôsobí na územi Národného parku Veľká Fatra.

Naši členovia sa venujú vyhľadávaniu, prieskumu a ochrane krasových javov, predovšedkým jaskýň.

 

Fotogaléria: O nás

Stručná história OS Veľká Fatra:

Začiatkom 70-tich rokov bola založená Oblastná skupina č.23 Blatnica, ktorá pracovala v lokalitách Blatnickej, Gaderskej, Belianskej a Necpalskej doliny, ale aj v rôznych častiach Malej Fatry. V roku 1986 bola skupina premenovaná na Oblastnú skupinu 023 Martin. S odstupom rokov, aby bolo jasné odlíšenie od aktivít iných skupín v okolí, sa 5.7 2001 zmenil názov na Oblastná skupina Veľká Fatra. 

ČLENOVIA

Predseda skupiny:

Ján Vacek

Tajomník skupiny:

František Vacek

Hospodár skupiny:

Radovan Franec

Členovia:

Milan Hlinka

Zuzana Vaceková

František Vacek ml.

Milan Valko

Zuzana Vaceková ml.

Ing. Ivan Mažári

Maroš Klinovský