Členovia

03.02.2009 21:21

 

Predseda skupiny:

Ján Vacek

Tajomník skupiny:

František Vacek

Hospodár skupiny:

Radovan Franec

Členovia:

Ján Agricola

Ľudovít Varecha

Ing. Maroš Bukovský

Milan Hlinka

Zuzana Vaceková

František Vacek ml.

Milan Valko

Zuzana Vaceková ml.

Ing. Ivan Mažári

Milan Brandejský

Čakatelia:

Maroš Klinovský