Poďakovanie Petrovi Mrázikovi

10.02.2010 12:14

Významnou osobnosťou oblastnej skupiny č.23 Martin je bývalý člen - tajomník Ing. Peter Mrázik. Svojou objaviteľskou, dokumentačnou a publicistickou činnosťou výrazne prispel k rozvoju oblastnej skupiny Martin. Taktiež sa výrazne podieľal na formovaní mladých jaskyniarov, záujemcov - čakateľov, budúcich členov Oblastnej Skupiny.