Záverečná správa za rok 2009

10.04.2011 20:33

Pracovnú činnosť členov skupiny sme zamerali na prieskum Belianskeho krasu, krasu Necpalskej, Gaderskej a Vrátnej dolinky a Blatnickej doliny a na pokračovanie prieskumu pohoria Žiar. Ďalej bola vykonávaná fotodokumentácia a mapovanie jaskýň spomínaných oblastí. Z celkového počtu 43 akcií sme vyhotovili 36 technických denníkov. 

Prieskum Belianskeho krasu:

Prevádzali sme povrchový prieskum Suchej doliny. Boli zlezené skalné steny v okolí jaskyne Suchá č.1 a skaly v protiľahlom svahu Suchej dolinky. Ďalej sme pokračovali v prieskume časti Horného Borišova a sedla medzi Borišovom a Ploskou. Vykonával sa tiež povrchový prieskum doliniek Borišovec a Horná Lučivná. Povrchový prieskum sme zamerali aj na Došnú dolinu. Taktiež bol vykonávaný prieskum v Perlovej jaskyni a jej okolí. Sondážne práce sme prevádzali v jaskyniach Suchá č.1, Suchá č.2 a Suchá č.5. V Žiarnej dolinke sme vykonávali povrchový prieskum a sondážne práce v jaskyni Žiarna č.2 a jej širšom okolí. 

Prieskum krasu Necpalskej, Gaderskej a Dedošovej doliny:

Povrchový prieskum sme prevádzali v oblasti Červený grúň, Kozia skala a Pekárová. Tiež sme prevádzali prieskum Gaderskej a Dedošovej doliny, kde sme zaznamenali 13 nových jaskyniek  o celkovej dĺžke 167,5 metra. Medzi najvýznamnejšie v tejto oblasti patrí jaskyňa Prekvapenie s dĺžkou 59 m., Šikmá jaskyňa s dĺžkou 22 m., a jaskyňa Gaderský ementál s dĺžkou 14,5 m. 

Ostatná činnosť:

V priebehu roka 2009 bola založená webová stránka Oblastnej skupiny Veľká Fatra. Administrátorom stránky je Fero Vacek mladší. Dvaja členovia skupiny sa podieľajú na ochrane prírody. Piati členovia sa zúčastnili Speleomítingu a štyria členovia sa zúčastnili Jaskyniarskeho týždňa 2009. Spolupracovali sme s jaskyniarskou skupinou Aragonit a so správou  Národného parku Veľká Fatra.

Toho roku sme pokračovali v  úspešnej spolupráci s jaskyniarmi z Česka, konkrétne  ZO Devon z Moravského krasu. Spoločne sme navštívili niektoré jaskyne v Suchej dolinke a bola uskutočnená celodenná prolongačná akcia v piatich jaskyniach v oblasti Tlstej, spojená s odborným výkladom Mgr. A. Bendíka .

Milan Brandejský zorganizoval spoločnú návštevnú akciu so skautským oddielom z Martina-Záturčie do jaskyne Suchá č.2, ku záverovej stene pod vodopádom a pod Previs v Suchej dolinke, odkiaľ sme odniesli 4 vrecia odpadkov. 

V Martine, 22.1.2010

 

Zapísal Frant.Vacek st. a  Milan Brandejský

 

 Správa o činnosti nezaradených členov.

      

       Skupinu nezaradených členov SSS tvoria: Ľubomír Ballo, Ján Šparec a Katarína Šparcová. Podľa dohody pôsobia v oblasti Veľkej Fatry a s naším súhlasom môžu byť výsledky našej činnosti zaradené do Oblastnej skupiny Veľká Fatra.

      Ťažisko našej činnosti je v oblasti Jasenskej doliny, lokalita Tisové. Tu sme za pomoci modernej techniky (centrála, búracie kladivo) postupne otvorili, rozšírili a prehlbovali vchod do jaskynky, z ktorej vanie prievan na 8 akciách sme postúpili do dĺžky cca 20 m s prevýšením v komíne  + 5m hĺbky.

V Jasenskej doline Pod Úšustom na základe oznámenia poľovníkov je vytipované miesto vedľa cesty, kde pravdepodobne pri výstavbe lesnej cesty došlo k zasypaniu jaskyne. Miesto sme lokalizovali a v roku 2010 mu budeme venovať pozornosť.

     Podľa zakreslenia lesníka Jána Harmaniaka do porastovej mapy sme v závere Jasenskej doliny našli Prepadlisko vo výške 1137 mnm (podľa GPS) v priemere 3 m. Po odstránení napadaného dreva a lístia sme zistili, že dno prepadliska tvoria zaklinené mocné skaly pomedzi ktoré duje intenzívny teplý prievan.

     Necpalská dolina: lokalita Chlum: Na 8 akciách sme odťažili cca 4m3 sutiny zo sondy, ktorá je hlboká 2,5 m. Spodok tvoria veľké zaklinené balvany, ktoré sa zrejme budú musieť odstrániť ťažkou technikou, alebo strieľaním.

Bol vykonaný povrchový prieskum hrebeňa Blatnický hrad - Pekárová – Kozia skala, kde sme lokalizovali iba známe previsy. Takisto povrchový prieskum masívu Bielej skaly nepriniesol žiadne veľké objavy. V masíve  Štrochov bolo nájdených niekoľko prepadlísk z ktorých vanie prievan. Prepadliská boli zamerané podľa GPS a v roku 2010 sa ku nim zameria niektorá z viacdenných pracovných akcií.

 

     Vedúci Oblastnej skupiny Veľká Fatra Milan Brandejský zorganizoval aj v roku 2009 návštevu Moravských jaskyniarov zo ZO Devon. Na celodennej akcii sme navštívili masív Tlstej (Mažarná, Biela, Stĺpová a Iz.Textorisvej). Sprevádzal nás Mgr.Andrej Bendík, ktorý podal fundovaný výklad ku každej lokalite.

      V Gaderskej doline sme začali odkrývať vchod do takmer zabudnutej jaskyne na začiatku Dedošovej dolinky. Po 10 m sme narazili na zasypané veľké balvany, s ktorými sa zatiaľ nedá pohnúť. Pomedzi  balvany vidieť pokračovanie, ktoré smeruje do hĺbky.

    Zúčastnili sme sa Jaskyniarskeho týždňa v Demänovskej doline a zorganizovali jednu zahraničnú akciu do Rakúskych Álp.

            Zo všetkých našich akcií sme vyhotovili 25 technických denníkov, ktoré postupujeme do archívu OS Veľkej Fatry a na správu SSS do Liptovského Mikuláša. 

V Martine, 22.1.2010

Zapísal  Ján Ballo