15. mája sme uskutočnili druhú spoločnú akciu s JS Aragonit. Nakoľko nás bol celkom veľa, pracovalo sa naraz aj v jaskyni Suchá č.1, aj v jaskyni Suchá č.2. Prvý tým najprv prešiel celú Suchú jaskyňu č.1, potom kopal opačnú stranu Objaviteľskej chodby. Druhý tým najprv fotil v jaskyni Suchá č.2, potom kopal v sondách "betón" a "chobot". V sonde "chobot" sa podarilo postúpiť dopredu cca 3 metre a objavil sa zával smerujúci z povrchu. Na ďalších akciách sa pokúsime zával prekonať. 

Foto z akcie: 

https://aragonit.webovastranka.sk/forum/1934/5406_JS_Aragonit_na_akcii_vo_Veľkej_Fatre