6. júna sme zorganizovali akcií do jaskýň Suchá č.1 a Suchá č.2. Cieľom akcie bolo kopať v Suchej č.1 (v opačnom smere Kleskeňovej chodby), zamerať polygónový ťah medzi vchodmi do jaskýň S1 a S2 a pracovať na dvoch pracoviskách v Suchej č.2. Pokračovalo sa v kopaní sondy "chobot" avšak práce tu idú vzhľadom na tvrdé sedimenty a náročný transport materiálu von z jaskyne pomaly. Ďalej sa pracovalo v severnej časti Rútenej siene no neprinieslo to žiadny objav. Možno nabudúce :)

Fotky z akcie:

https://aragonit.webovastranka.sk/forum/1934/5519_Akcia_zo_soboty_6._6.__2010_vo_Veĺkej_Fatre

https://picasaweb.google.sk/114919851643753155260/662010SuchaC1AC2#